Końcowe ustalenia w sprawie dokumentu strategicznego dla obszaru działania EUWT TRITIA

W Ostrawie w Urzędzie Krajowym przedstawiciele czterech Regionów tworzących Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA zapoznali się z końcową wersją dokumentu strategicznego dla obszaru działania Ugrupowania do roku 2020, zaproponowaną przez autorów opracowania.

Dokument w swej części projektowej (strategicznej) ujmuje najważniejsze elementy trzech strategii bilateralnych, wypracowanych w ramach wcześniejszych działań przygotowawczych w układzie współpracy: polsko-czeskiej, polsko-słowackiej oraz czesko-słowackiej, pomiędzy Województwami: Śląskim i Opolski oraz Samorządowym Krajem Zylińskim i Krajem Morawsko-Śląskim. Zebrani omówili również przedstawione arkusze dla projektów kluczowych przyszłych i możliwych, zdaniem ekspertów pracujących w ramach trzech spotkań warsztatowych, działań EUWT TRITIA.

Załączniki