Konferencja promująca EUWT TRITIA w Komitecie Regionów w Brukseli

W Brukseli, w siedzibie Komitetu Regionów, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował konferencję promującą powstałe, pierwsze w Polsce, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z o.o

Współorganizatorami konferencji, oprócz Partnerów Projektu "Strategie systemowej współpracy…," było Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. Konferencja umożliwiła przedstawienie tematów ważnych dla polsko-czeskiego pogranicza urzędnikom i ekspertom pracującym w Brukseli, członkom Komitetu Regionów reprezentującym RP oraz Posłom do Parlamentu Europejskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki