Pierwsze Walne Zgromadzenie EUWT TRITIA z o.o.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością, zwołane przez Województwo Śląskie, obradowało w Cieszynie, w siedzibie Ugrupowania. Władze Regionów Partnerskich – założycieli Ugrupowania reprezentowali:

 • Województwo Opolskie – Marszałek p. Józef Sebesta
 • Województwo Śląskie – Marszałek p. Mirosław Sekuła
 • Kraj Morawsko Śląski – Hejtman p. Miroslava Novaka
 • Samorządowy Kraj Żyliński – Predseda p. Juraja Blanara

Walne Zgromadzenie wybrało ze swego grona Przewodniczącego (p. Miroslava Novaka) a następnie czteroosobową Radę Nadzorcza oraz Dyrektora Ugrupowania.
Uchwalono też plan działania i budżet na rok 2013 oraz wysokość składek rocznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.