Konferencja zamykająca projekt

Partner Wiodący projektu "Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego" zorganizował w ostatnim dniu realizacji projektu Konferencję Zamykającą Projekt.

Konferencja była okazją do podsumowania wszystkich zaplanowanych działań w ramach projektu wraz z przedstawieniem szczegółów zrealizowania mierników projektu: wzajemnych wizyt/staży pracowników urzędów, konferencji tematycznych oraz utworzenia EUWT TRITIA – jako stałej struktury, która w pierwszym rzędzie będzie odpowiedzialna za realizowanie i przygotowywanie warunków do współpracy transgranicznej samorządów z Opola Ostrawy i Katowic oraz dodatkowo z Żyliny.

Załączniki