Działalność sekretariatu EUWT TRITIA

Zakończono organizację siedziby sekretariatu EUWT TRITIA w Zamku Cieszyn.

Zatrudnieni pracownicy przygotowują aplikację do nowych projektów współpracy transgranicznej w ramach EWT i Funduszu Wyszehradzkiego.

Uruchomiona została strona internetowa Ugrupowania TRITIA

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa Ugrupowania TRITIA uruchomiona pod adresem: www.egtctritia.eu