Prezentacja EUWT TRITIA na Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Podczas corocznej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich dokonana została prezentacja EUWT działających w Polsce, w tym EUWT TRITIA.

W Katowicach podczas corocznej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, grupujących uczelnie polskie: (woj.: śląskie, dolnośląskie, opolskie) oraz czeskie: (kraj opawski i morawsko-śląski) dokonana została prezentacja EUWT działających w Polsce, w tym EUWT TRITIA.

Załączniki