Konsultacje prac związanych z przygotowaniem projektu Strategii

Termin trwania konsultacji: od 10-09-2014 do 30-10-2014

Informacja o poddaniu konsultacjom prac związanych z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

Termin trwania konsultacji: od 10-9-2014 do 30-10-2014

Linki do stron zewnętrznych
Konsultacje