Informacja o zakończeniu konkursu

Konkurs na opracowanie znaku graficznego

Zarząd Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, że konkurs na opracowanie projektu logo „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030” został zakończony bez wyboru ofert.

Konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”, ogłoszony został w dniu 3 lipca 2014 r. Termin składania prac w ramach konkursu został wyznaczony do dnia 20 sierpnia 2014 r. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne projekty logo. Z uwagi na brak ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, konkurs nie został rozstrzygnięty.

W związku z powyższym konkurs na opracowanie projektu logo „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030” zostaje zakończony bez wyboru ofert.