II cykl warsztatów subregionalnych

Sprawozdanie z warsztatów

W dniach od 7 października do 23 października 2014 r. we współpracy Wydziałów Terenów Wiejskich oraz Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbył się II cykl warsztatów strategicznych w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”.

Spotkania warsztatowe pn. „Cele i kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego” odbyły się w subregionach: południowym – w Bielsku-Białej, zachodnim – w Rybniku, północnym – w Częstochowie oraz centralnym – w Pszczynie i Lublińcu.

Uczestnikami spotkań byli przedstawiciele gmin, powiatów, Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich oraz instytucji i środowisk związanych z obszarami wiejskimi. Warsztaty zostały przygotowane przez konsultanta Strategii dr Krzysztofa Wranę.

W trakcie warsztatów omówiony został dotychczasowy postęp prac nad Strategią, w tym struktura założeń programowych Strategii, skutki presji inwestycyjnej na tereny rolnicze województwa oraz główne cechy obszarów wiejskich w subregionach województwa w oparciu o wyniki pierwszego cyklu warsztatów. Celem II cyklu warsztatów było określenie uwarunkowań oraz celów i kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnicy spotkań odpowiadali pisemnie na cztery zadane pytania:

  1. Jak zmieni się sytuacja obszarów wiejskich subregionu w horyzoncie 2030 roku.
  2. Jakim wyzwaniom muszą sprostać obszary wiejskie subregionu do 2030 roku.
  3. Jakie pozytywne cechy powinny charakteryzować obszary wiejskie subregionu w horyzoncie 2030 roku.
  4. Jakie typy działań i projekty należy podjąć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie 2030 roku.

Zgromadzony materiał obrazuje zróżnicowany charakter obszarów wiejskich poszczególnych subregionów i posłuży do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”.