Prasa

Reklama w gazetach. 20 publikacji w prasie: 

 • 8 – regionalnej: w „Dzienniku Zachodnim”, 
 • 12 – lokalnej w:
  • „Nowiny Gliwickie”,
  • „Życie Bytomskie”,
  • „Nowiny” (Rybnik),
  • „Tygodnik Rybnicki”,
  • „Kronika Beskidzka”,
  • „Gazeta Częstochowska”,
  • „Głos Ziemi Cieszyńskiej”,
  • „Echo”, „Gwarek”,
  • „Twoje Zagłębie”,
  • „7 dni – Częstochowa”,
  • „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej”,
  • „Gazeta Myszkowska”

  Łączny nakład 13 tytułów – 180 000 egz.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Muzeum Śląskie w Katowicach Ogród Botaniczny - Mikołów Laburatorium wirtualnego latania Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Kopalnia Guido - Zabrze Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich Zamek w Tarnowicach Starych Szkoła Muzyczna w Żorach Bielski park technologiczny Szlak atrakcji turystycznych Pałac Młodzieży - Katowice Akademia Muzyczna w Katowicach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Szyb Prezydent - Chorzów Pogoria - Dąbrowa Górnicza Przychodnia Stomatologiczna w Częstochowie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach KOMAG - Glwiice