Internet

Kampania bannerowa:

 • wideboard w 2 ogólnopolskich portalach informacyjnych (geotargetowanie na woj. śląskie, min. 3 mln odsłon): www.interi.pl i www.p.pl  
 • różne formaty (wideboard, triplebillboard, double billboard, winieta) w serwisach lokalnych (min. 2,5 mln odsłon łącznie): Esil.pl, Gospodarkaslaska.pl, katowice.dlastudenta.pl, rybnik.com.pl, tuwodzislaw.pl, tujastrzebie.pl, tuzory.pl, slaskie.naszemiasto.pl
 • baner w oknie rozmowy na komunikatorze GG (min. 1 mln odsłon)
 • mailing – do użytkowników 300 tys. kont pocztowych

Facebook: 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Facebook Mailing