Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) sprowadziła do tej pory ponad 250 podmiotów gospodarczych. Zainwestowały one około 26 mld PLN, zatrudniając ponad 56 tys. pracowników. Wokół strefy powstały kolejne miejsca pracy.

KSSE zajmuje ponad 2614 ha w 40 gminach (m.in. województwa śląskiego), co umożliwia inwestorom wybór najbardziej dogodnej lokalizacji. Większość terenów znajduje się w pobliżu międzynarodowych tras: wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratysława) oraz węzła autostrad A1 i A4. KSSE jest strefą zdecentralizowaną, co praktycznie pozwala na włączenie w jej granice każdego terenu inwestycyjnego w regionie.

Podstawowe formy wsparcia inwestorów w KSSE to pomoc publiczna w postaci zwolnień podatkowych przy określonych nakładach inwestycyjnych lub utworzeniu nowych miejsc pracy. Ulgi podatkowe przyznawane inwestycjom na obszarze KSSE są dostosowane do zasad obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej.

Największe inwestycje w strefie to fabryki Opel, FCA (dawniej Fiat), NGK Ceramics, Roca, Guardian. Na terenie strefy realizowane są również usługi BPO/IT (Capgemini, Sopra Steria) oraz centra R&D, powstało także kilka biurowców klasy A.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to najlepsza strefa w Polsce i w Europie w rankingach stref ekonomiczych przeprowadzonych przez fDi Intelligence (centrum badawcze Financial Times) w 2015 i w 2016 roku.

Linki do stron zewnętrznych
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Mapa terenów KSSE (ORSIP)