Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego<br>do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024

Konsultacje społeczne

Do 22 maja 2015 roku można zgłaszać uwagi do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko.

Opracowanie programu ma za zadanie określenie celów i priorytetów ekologicznych, rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych oraz środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowych. Cele polityki ochrony środowiska zawarte w programie oraz wynikające z nich zadania pozwolą zapewnić harmonijny rozwój województwa, w którym wymagania ochrony środowiska mają istotny wpływ na rozwój regionu.

Projekt programu został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 649/33/V/2015 z dnia 28 kwietnia 2015. Od 1 do 22 maja 2015 r. potrwają konsultacje społeczne. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 8 maja 2015 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00, natomiast spotkanie o godz. 9.30. Zamieszczone poniżej dokumenty w wersji elektronicznej dostępne są również w wersji drukowanej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który mieści się w Katowicach przy ul. Reymonta 24 (p. 604, piętro VI), w godzinach pracy urzędu tj. 7.30– 15.30.

Spotkania konsultacyjne odbędą się również w Częstochowie i w Raciborzu: 11 maja 2015 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa w godzinach od 11.30 do 13.30, natomiast 18 maja 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, w godz. od 10.00 do 12.00.

Opinie i wnioski dotyczące projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” można kierować w terminie od 1 do 22 maja 2015 r. w formie papierowej na adres Wykonawcy, tj. firmy ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, fax. (77) 44 26 695 lub w formie elektronicznej na adres: posslask@atmoterm.pl.

Załączniki