Projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1028/43/V/2015 z 16 czerwca 2015

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 1028/ 43/V/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. przyjął projekt Strategii.

Konsultacje i opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się, zgodnie z zapisem w harmonogramie prac nad Strategią, w III kwartale 2015 r..

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1028/43/V/2015 z 16 czerwca 2015