Projekt: Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji

Dokumenty strategiczne zostały opracowane w ramach projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji" realizowanego w kolejnych edycjach od roku 2009, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Liderem trzech edycji projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji” był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Partnerami projektu byli:

  • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (do roku 2011)
  • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  • Politechnika Śląska
  • Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach (od roku 2011)
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

W okresie od 2013 do 2015 r. działania związane z programowaniem i rozwojem proinnowacyjnym regionu są kontynuowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a Partnerami są:

  • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  • Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach
  • Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach
  • Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi.

Opracowanie dokumentów było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji dotyczących innowacji w regionie znajduje się na portalu INNOBSERVATOR SILESIA