Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia uwag nadesłanych dla projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

3 listopada 2015 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, które trwały od 1 września do 7 października 2015 roku.

Szczegółowe zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych oraz odniesienie się do nich zawiera dokument pn: Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych.

Wszelkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i zgodnie z proponowanym sposobem odniesienia się do nich zostaną wykorzystane przy opracowywaniu końcowej wersji Strategii, która następnie zostanie przedłożona Sejmikowi Województwa Śląskiego w celu uchwalenia.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego