Program ochrony powietrza - 2014

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Uchwałą Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął ”Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 1 grudnia 2014 roku.

Program wykonała, wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego, firma ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Integralną częścią „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” jest Uzasadnienie.

„Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” jest aktem prawa miejscowego.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego
Mapa zanieczyszczenia powietrza - Program Ochrony Powietrza 2014 (ORSIP)