Nowy dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2000 Zarząd Województwa Śląskiego jednogłośnie odwołał Zbigniewa Wypycha ze stanowiska dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
"Wobec oczywistości tej sytuacji Zarząd Województwa nie miał żadnych wątpliwości podejmując tę decyzję. Dyrektor nie miał prawa wnieść do spółki majątku szpitala ponieważ jego właścicielem jest Województwo Śląskie. Zostało to zrobione bez naszej zgody i wiedzy." - stwierdził Marszałek Województwa Jan Olbrycht. Odwołanie dyrektora nastąpiło w trybie natychmiastowym w związku z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Podczas posiedzenia Zarząd Województwa Śląskiego powołał również nowego dyrektora CLO. Od jutra będzie nim Stanisław Korfanty, dotychczasowy zastępca dyrektora centrum. Od nowego dyrektora CLO Zarząd Województwa oczekuje wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i unieważnienia wszystkich aktów prawnych związanych z działaniem spółki CLO-MED na terenie szpitala wojewódzkiego. Sprawa bezprawnego dysponowania majątkiem Województwa i niegospodarności w siemianowickiej "oparzeniówce" będzie jeszcze wyjaśniana przez Urząd Marszałkowski i prokuraturę.