Prasa

 1. insert 4-stronicowy w formacie A4;
 2. dołączenie insertu jako wkładka/wszywka regionalna do:
  1. „Forbesa” (ogólnopolski miesięcznik o profilu biznesowo-gospodarczym), wydanie wrzesień 2016 r.;
  2. „Newsweeka” (ogólnopolskiego tygodnia opinii), wydanie 26 września 2016 r.;
  3. Kolportaż 40 000 egz. wśród podmiotów zaliczających się do potencjalnych beneficjentów Programu: 
   • wysyłka: 
    • Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie śląskim,
    • baza firm oraz NGOs,
    • wydziały "funduszowe" w urzędach
    • m.in. parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, centra organizacji pozarządowych, klastry, uczelnie wyższe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe itp. 
   • kolportaż podczas:
    • XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach (22-23.09)
    • Akademia Przedsiębiorczości w IT Loft Park w Tychach (28.09)
    • VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach (10-12.10)  Cyklu eventów „Śląskie. Tu rozmawiamy” w różnych miejscach regionu (wrzesień-październik)
Załączniki