Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego — aktualizacja 2016

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

24 listopada 2016 r. uchwałą nr 2391/155/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu pn. „Program małej retencji dla Województwa Śląskiego – aktualizacja 2016” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Nr 2391/155/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 listopada 2016