Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 1379/204/V/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Sprawozdanie obejmuje propozycję rozstrzygnięcia nadesłanych uwag.

Załączniki