Warianty wprowadzenia ograniczeń eksploatacji instalacji spalania paliw stałych

Warianty wprowadzenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych przygotowane w ramach Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.

Załączniki
Warianty wprowadzenia ograniczeń eksploatacji instalacji spalania paliw stałych