Śląskie "Davos"

Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht organizuje Śląskie "Davos"
Spotkanie, którego miejscem będzie prawdopodobnie jedna z wypoczynkowych miejscowości Beskidu Śląskiego, planowane jest na wiosnę 2000r. Do udziału w nim zostaną zaproszone wybitne osobistości reprezentujące elity gospodarcze, finansowe i polityczne Województwa Śląskiego. Spotkania będą się odbywały rokrocznie. Tematem pierwszego Śląskiego "Davos" będą "Założenia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego". Marszałek ma nadzieję, iż doroczne spotkania pozwolą na lepszą integrację opiniotwórczych środowisk naszego regionu i pełniejsze wykorzystanie jego potencjału.