Konsultacje strategii polityki społecznej

Projektowi Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006- 2020 poświęcone były konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli powiatów ziemskich i grodzkich
Podczas spotkania Halina Misiewicz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przedstawiła projekt dokumentu. Misją strategii jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców naszego regionu. Do priorytetów polityki społecznej należą: wspieranie rodzin, rozwój ekonomii społecznej, ochrona dzieci i młodzieży przed zjawiskami dezorganizacji społecznej, aktywizacja niepełnosprawnych, przełamywanie barier w aktywizacji osób starszych, integracja systemu pomocy społecznej oraz bezpieczeństwo publiczne. Przedstawiony podczas spotkania projekt Strategii został zaakceptowany przez przedstawicieli samorządów. Po spotkaniu konsultacyjnym, projekt dokumentu w ostatecznym kształcie, trafi najpóźniej w kwietniu pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. Prace nad Strategią Polityki Społecznej rozpoczęły się w jesieni 2004 roku. Prowadzone one były w zespołach tematycznych, w których uczestniczyli m.in. eksperci Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, przedstawiciele samorządów, środowisk naukowych Kościoła katolickiego, organizacji pozarządowych oraz służb ratowniczych i mundurowych.