Wsparcie dla 27 projektów w dziedzinie polityki społecznej

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął I edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców.
Dofinansowanie na łączną kwotę 651, 4 tys zł uzyskało 27 projektów spośród 66 jakie wpłynęły w ramach konkursu. Przy wyborze projektów brano pod uwagę m.in. znaczenie zadania dla celów programu, zasięg terytorialny oraz rekomendacje wnioskodawcy. W całorocznym konkursie, który potrwa do 22 września b.r. o dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz związki wyznaniowe zajmujące się pomocą społeczną. W tym roku budżet konkursu na zadania w dziedzinie polityki społecznej wynosi 1,1 mln zł.
Linki do stron zewnętrznych
Lista dofinansowanych projektów