Powstaje informator turystyczny o Województwie Śląskim

Urząd Marszałkowski planuje wydanie informatora o atrakcjach i imprezach turystycznych, kulturalnych oraz sportowych odbywających się na terenie Województwa Śląskiego
W publikacji zamieszczone zostaną informacje o instytucjach kultury, centrach informacji turystycznej, komunikacji, gastronomii, bazie uzdrowiskowej, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, biurach podróży oraz bazie noclegowej. W tym celu Biuro ds. Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwróciło się do wszystkich powiatów z regionu o przesłanie danych do informatora. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@silesia-region.pl w terminie do 15 marca 2001 roku.
Załączniki
Formularze do pobrania