Z konsulem o współpracy z Nadrenią Północną-Westfalią

Wicemarszałek Sergiusz Karpiński oraz Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz spotkali się z Konsulem Generalnym RP w Kolonii Andrzejem Kaczorowskim.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z rozwojem współpracy Województwa Śląskiego z landem Nadrenia Północna-Westfalia. Zdaniem konsula Kaczorowskiego, który podsumował Rok Polski w Niemczech, przyczynił się on do rozwoju kontaktów polsko-niemieckich na szczeblu regionalnym. Bliższa jest współpraca instytucji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw po obu stronach granicy. Podczas spotkania wicemarszałek Sergiusz Karpiński nawiązał do bogatych doświadczeń partnerskiego landu w rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych, które mogą okazać się przydatne w pracach nad budową Nowego Muzeum Śląskiego. Zdaniem rozmówców niezbędna jest także szersza promocja potencjału gospodarczego oraz walorów turystyczno-krajoznawczych Województwa Śląskiego w Niemczech.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Konsul Generalny Andrzej Kaczorowski  W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Sergiusz Karpiński i członek Zarządu Marian Jarosz.