Jubileusz Strefy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. liczy już 10 lat. Zainwestowano na tym terenie 8 mld złotych, najwięcej spośród wszystkich krajowych stref ekonomicznych.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została powołana w celu wspierania i przyspieszania procesów restrukturyzacyjnych na Śląsku oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Składa się z czterech podstref: gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, sosnowiecko-dąbrowskiej i tyskiej. Początkowo Katowicka Strefa obejmowała powierzchnię 826 ha w 8 gminach, a obecnie zajmuje 1156 ha obszarów położonych w 19 gminach. W minionych 10 latach pozyskano 120 podmiotów gospodarczych, z których 75 już produkuje. Sztandarową inwestycją jest fabryka samochodów OPEL koncernu General Motors w Gliwicach, zatrudniająca ponad 2 700 pracowników. Niemniej znane są inne światowe firmy, które ulokowały tu swoje zakłady, jak np.: Isuzu Motors w Tychach, produkujące silniki wysokoprężne, Delphi Automotive System, wytwarzające komponenty dla przemysłu samochodowego, czy amerykański Guardian, znany z produkcji szkła. W KSSE zainwestowało także wiele krajowych firm. W Dąbrowie Górniczej ma swój zakład lider polskiego rynku klejów do glazury – firma Atlas, w Sosnowcu – Zakłady Mięsne Duda, a w Żorach działa firma Mokate Capuccino. Dla władz samorządowych bardzo ważne są skutki społeczne funkcjonowania Strefy. Łącznie firmy z KSSE zatrudniają blisko 24 tys. pracowników w nowoutworzonych miejscach pracy. Ich powiązania kooperacyjne powodują, że w otoczeniu Strefy – w wyniku efektu synergii – powstało co najmniej 50 tys. miejsc pracy. Od pracowników inwestorzy wymagają nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale także gwarantują ich dalszy rozwój. Tacy ludzie są atutem dla całego regionu, bowiem zachęcają przedsiębiorców do lokowania na Śląsku swoich inwestycji. Sukces Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest silnie związany z potencjałem rozwojowym otoczenia, zarówno całego regionu, jak i poszczególnych miast oraz gmin. Jest to czynnik o podstawowym znaczeniu dla decyzji inwestycyjnych. Dlatego też pozyskane środki unijne są przeznaczane m.in. na finansowanie rozwoju infrastruktury, ochronę środowiska i wsparcie sektora MŚP, a także na rozwój innowacyjności i podnoszenie kwalifikacji zasobów ludzkich. Te działania przyczyniają się do wyzwolenia potencjału inwestycyjnego, który wyraża się w konkretnych kwotach pieniędzy, szacowanych na około 450 mln euro. Regionalny Programem Operacyjnego, który określa perspektywy dofinansowania na lata 2007- 2013, może przynieść około 1,8 mld euro dotacji unijnych. KSSE, oprócz statutowej działalności, świadczy również dodatkowe usługi wspierające podmioty działające w Strefie. Prowadzi m.in. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, uczestniczy w projektach regionalnych służących podniesieniu konkurencyjności gospodarki regionu, świadczy usługi z dziedziny doradztwa personalnego itd. Obecnie Zarząd Strefy zorientowany jest na projekty centrów usług BPO (Business Process Outsourcing), czyli tworzenie centrów badawczych i rozwojowych. Ze względu na dogodną i modernizowaną sieć dróg - wyróżniająca woj. śląskie na tle kraju – lokowane są tu inwestycje logistyczne.
Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa KSSE