W trosce o turystów

Inspektorzy transportu drogowego mogą sprawdzać uprawnienia pilotów i przewodników turystycznych podczas kontroli autokarów.
Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski i Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach Jerzy Śliwiński podpisali porozumienie o współdziałaniu w realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o usługach turystycznych. ”Jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług turystycznych” – powiedział podczas uroczystości marszałek Michał Czarski. Jest to pierwsze tego typu porozumienie w kraju zawarte przez samorząd województwa. Na mocy porozumienia inspektorzy transportu drogowego podczas kontroli autokaru mogą sprawdzić aktualność legitymacji pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych, posiadanych przez nich identyfikatorów, programu imprezy i upoważnienia wydanego przez organizatora. Biura turystyki, zobowiązanie są do zapewnienia swym klientom usługi pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Osoby te muszą legitymować się odpowiednimi uprawnieniami, np. pilot wycieczki zagranicznej musi znać język odwiedzanego kraju lub język uzgodniony z kontrahentem zagranicznych, najczęściej angielski. W przypadku braku uprawnień do prowadzenia wycieczki przez pilota lub przewodnika, inspektorzy mają prawo wstrzymać podróż autokaru do czasu przybycia osoby posiadającej takie uprawnienia. Łamiący prawo organizator wycieczek musi liczyć się z karą w postaci skreślenia z rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, które prowadzą urzędy marszałkowskie. Jest to równoznaczne z 3-letnim zakazem prowadzenia działalności gospodarczej.
Załączniki
Treść porozumienia