Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne

Dwa konkursy organizowane przez Związek Powiatów Polskich
Pierwszy z nich to „Konkurs na gminę, powiat, związek samorządowy lub stowarzyszenie jednostek samorządowych otwartych na fundusze strukturalne”. Jego celem jest wyróżnienie samorządów szczególnie zaangażowanych w pozyskiwanie funduszy strukturalnych oraz promocja dobrych praktyk z tego zakresu. Podmioty, spełniające kryteria konkursowe otrzymają specjalne certyfikaty ZPP. Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się na stronie internetowej Związku Powiatów Polskich . Regulamin Konkursu oraz kryteria oceny zawarte w formularzu konkursowym znajdują się na stronie www.zpp.pl . Termin przesłania formularza konkursowego mija 16 sierpnia 2006. W ramach drugiego konkursu Związek wyróżni pracowników samorządów, którzy z dużą skutecznością zajmują się w pozyskiwaniu środków unijnych. Dostaną oni certyfikat „Ekspert do spraw funduszy strukturalnych”. Regulamin Konkursu zamieszczono na stronie ZPP. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 (18) 443 25 69. Lista osób, które uzyskały certyfikat zostanie zamieszczona na stronie związku 7 sierpnia 2006, a wręczenie certyfikatów odbędzie się podczas seminariów regionalnych organizowanych we wszystkich województwach we wrześniu i październiku br.