Unia Europejska wspiera zasoby cyfrowe

Komisja Europejska ogłosiła konkurs w zakresie wykorzystania zasobów cyfrowych
Według informacji Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli ta inicjatywa, realizowana w ramach programu eContentplus, ma na celu zwiększenie dostępności, oraz wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie. Aby pozyskać unijne pieniądze, podmioty prawne mogą składać wnioski dotyczące realizacji projektów celowych lub tworzenia sieci tematycznych z zakresu geografii, edukacji oraz kultury a także własności publicznej. Wsparcie mogą uzyskać także projekty związane z tworzeniem bibliotek cyfrowych. Na realizację projektów przeznaczono 27,3 mln euro. Termin składania wniosków mija 19 października b.r.
Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konkursu