Obradowały regiony Grupy Wyszehradzkiej

W Brnie odbyło się III Forum Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej
Uczestniczyli w nim przedstawiciele regionów Polski, Czech, Słowacji i Węgier, w tym Samorządu Województwa Śląskiego. Dyskutowano o wdrażaniu programów wspólnotowych i Funduszu Wyszehradzkiego, systemie transeuropejskich korytarzy komunikacyjnych oraz problemach nierówności w ekonomicznym i społecznym rozwoju regionów. Przyjęto także oświadczenie podkreślające wzrost znaczenia Grupy Wyszehradzkiej oraz określające priorytety dalszej współpracy, do których należą budowa nowych tras komunikacyjnych oraz inwestycje przeciwpowodziowe. Opowiedziano się także za decentralizacją systemu rządzenia zgodnie z zasadami subsydiarności. W ramach tzw. „Czworokąta Wyszehradzkiego”- Województwo Śląskie współpracuje z Krajem Morawsko-Śląskim (Republika Czeska), Samorządowym Krajem Żylińskim (Republika Słowacka) oraz Województwem Borsod-Abauj-Zemplen (Republika Węgierska). Z partnerami czeskimi i słowackimi region kooperuje w zakresie integracji europejskiej. W tej dziedzinie realizowane są projekty w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A tj. Polska-Czechy i Polska-Słowacja, współfinansowanych z funduszu PHARE CBC przy udziale Euroregionów „Śląsk Cieszyński”, „Silesia”, „Beskidy”. Współpraca gospodarcza obejmuje kontakty środowisk gospodarczych, wymianę doświadczeń w dziedzinie restrukturyzacji oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Ważnym kierunkiem wspólnych działań jest także rozwój infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowa dróg szybkiego ruchu po obu stronach granicy, modernizacja i usprawnienie pracy przejść granicznych. Współpraca obejmuje także edukację i naukę, kulturę oraz turystykę. Priorytetem w kontaktach z Borsod-Abauj-Zemplen jest natomiast kultura i turystyka oraz współpraca miast i gmin.
Załączniki
Wspólne oświadczenie