Wkrótce międzynarodowy konkurs na projekt gmachu Nowego Muzeum Śląskiego

Określono wstępne warunki międzynarodowego konkursu architektonicznego na projekt tej największej instytucji muzealnej w regionie
„Budowa gmachu Nowego Muzeum Śląskiego to nasze najważniejsze zadanie. Będzie ono związane z konkretną inwestycją, a nie wyłącznie adaptacją istniejących budynków. Funkcją tego budynku będzie organizacja wystaw stałych i czasowych, znajdować się będą w nim sale konferencyjne i pracownie konserwatorskie. Pozostałe, zabytkowe obiekty będą służyć do prezentacji historii Śląska- jego przemysłu, powstań oraz etnografii i etnologii”- tak określił główne funkcje obiektów Lech Szaraniec, Dyrektor Muzeum Śląskiego podczas spotkania zespołu do spraw budowy jego nowej siedziby. W posiedzeniu uczestniczyli wicemarszałek Sergiusz Karpiński, członek Zarządu Województwa Marian Jarosz, prezydent Katowic Piotr Uszok oraz przedstawiciele Oddziału SARP w Katowicach i Śląskiej Izby Architektów. Podczas spotkania architekt dr Stanisław Lessaer, ekspert Muzeum Śląskiego mówił o wstępnych warunkach konkursu. Jego uczestnicy muszą dostosować kształt architektoniczny gmachu nie tylko do pozostałych zabytkowych obiektów muzeum, ale także do przestrzeni urbanistycznej centrum miasta. Będzie on znajdować się na bardzo eksponowanej osi widokowej od pomnika Powstańców Śląskich. Nowy Budynek znajdujący się w południowej części terenu muzeum w bliskim sąsiedztwie DTŚ powinien być także bramą wjazdową do miasta. Obszar tej inwestycji o powierzchni 2,7 ha będzie nie tylko terenem wewnętrznym Muzeum, ale także najwyższej klasy przestrzenią o charakterze miejskim, dostępną przez całą dobę, która tworzy „genius locii” czyli ducha miejsca. Po dzisiejszym spotkaniu przygotowanie międzynarodowego konkursu nabierze dużej dynamiki. Do następnego tygodnia we współpracy ze środowiskiem architektów zostaną przygotowane wstępne warunki jego organizacji. Konkurs zostanie on ogłoszony pod koniec października w Europejskim Biuletynie Zamówień Publicznych. Zarząd Województwa, Miasto Katowice oraz Muzeum Śląskie podpiszą także porozumienie w sprawie wspólnych działań podczas realizacji inwestycji. Z dotychczasowego tempa prac jest zadowolone środowisko śląskich architektów. Podczas spotkania Tomasz Studniarek, prezes Oddziału SARP w Katowicach stwierdził, że czas, który upłynął od rozstrzygnięcia poprzedniego konkursu w grudniu 2005 został dobrze wykorzystany do przygotowania konkursu na główny gmach. Obecnie Muzeum Śląskie znalazło się na liście „kluczowych projektów” o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju województwa. Oznacza to, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 otrzyma 43 mln euro.


 


tagi: