Śląskie liderem inwestycyjnym w kraju

W Rankingu Inwestycyjnym Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zajął pierwsze miejsce w „Kategorii - Województwa”
W zorganizowanym już po raz piąty rankingu oceniano rozwój infrastruktury technicznej, jako że – w opinii autorów raportu - jest ona najbliżej związana z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego. Inwestycje te koncentrują się w trzech działach: transport, gospodarka komunalna i mieszkaniowa. Oceniano wydatki wyrażone w cenach stałych z 2005 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zastawienie wszystkich wydatków uzupełnione zostało podsumowaniem wydatków sfinansowanych ze środków własnych. Oszacowano także wydatki inwestycyjne znajdujące się poza budżetem, czyli inwestycje finansowane ze źródeł własnych spółek komunalnych i z przychodów lokalnych funduszy celowych. „Okres lat 1999 – 2003 charakteryzuje spadek inwestycji komunalnych. Natomiast rok 2005 to już drugi kolejny rok ich wzrostu, o prawie dwa i pół miliarda złotych w porównaniu z rokiem poprzednim i prawie pięć miliardów złotych w porównaniu z 2003. Jeszcze nigdy w historii polskich samorządów po 1990 r. wydatki majątkowe nie były tak wysokie” – ocenia wyniki rankingu prof. Paweł Swaniewicz, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród miast najwyżej oceniono Warszawę, która wyprzedziła Katowice. Autorzy rankingu zwracają też uwagę na miasta, w których wydatki na inwestycje infrastrukturalne wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2004. Należą do nich m.in. Częstochowa, Gliwice i Jaworzno. Statuetki Kazimierza Wielkiego dla najbardziej proinwestycyjnych samorządów wręczone zostaną podczas IV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbędzie się w dniach 10-11 października w Warszawie.