Forum Frankońskie w Pszczynie

Marszałek Michał Czarski Komandorem Orderu Leopolda II, przyznanym przez króla Belgów za rozwój współpracy pomiędzy Walonią – Brukselą i Polską.
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie odbyło się II Forum Frankońskie realizowane pod hasłem „Śląsk rozwiązuje języki”. Tematem wiodącym debaty - w związku z obchodami Europejskiego Dnia Języków - była wielojęzyczność w Europie. Podczas Forum Daniel Menschaert, delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii przy Ambasadzie Belgii, odznaczył marszałka Michała Czarskiego i Renatę Klimek-Kowalską, koordynatora Programu Klas Frankońskich na Śląsku, Orderami Komandorskimi Leopolda II. „Doceniając rolę, jaką Pan odegrał w rozwoju współpracy pomiędzy Walonią-Brukselą i Polską, chciałbym za Pana pośrednictwem podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tę współpracę” – powiedział Daniel Menscharet. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele ambasad Francji i Konga, posłowie śląscy, władze miejskie i powiatowe Pszczyny, pedagodzy oraz uczniowie ze szkół z rozszerzonym językiem francuskim z całego regionu. Zapoczątkowana w 1999 r. współpraca Województwa Śląskiego z Regionem Walonii koncentruje się na trzyletnich projektach związanych z restrukturyzacją przemysłu i łagodzeniem skutków społecznych tych przemian. W ostatnio realizowanym programie, obejmującym lata 2005 – 2007, skupiono się na projektach dotyczących rynku pracy i zarządzaniu turystyką. Wymieniano doświadczenia m.in. w monitorowaniu regionalnego rynku pracy, poradnictwie zawodowym oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i reorientacji zawodowej osób bezrobotnych. W dziedzinie turystyki i promocji omawiano problematykę związaną z rozwojem agroturystyki i tworzeniem produktu turystycznego. I Forum Frankofońskie odbyło się przed rokiem i było poświęcone projektowi „Klasy Frankofońskie na Śląsku”, nad którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa Śląskiego. Jego głównym celem było zapewnienie drożności nauczania języka francuskiego na kolejnych etapach edukacji z możliwością zdobywania certyfikatów na koniec gimnazjum i liceum. Obecnie w 50 szkołach śląskich realizowany jest program rozszerzonego nauczania języka francuskiego. Strona belgijska zapewniła pomoce naukowe, nauczyciele języka francuskiego korzystali ze stypendiów językowych w Belgii. II Forum stało się okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku oraz nakreślenia kierunków pracy na najbliższe lata. Podkreślano podczas dyskusji, że projekt ten ma ogromne znaczenie we współczesnym procesie edukacji, która nastawiona jest na przyszłość i nowoczesność. Poważną rolę do odegrania mają w tym samorządy, które powinny wspierać wszelkie działania służące podnoszeniu znajomości języków obcych. Medal Komandorski Leopolda II ustanowiony został na cześć króla Belgów Leopolda II (1865 – 1909), który zyskał miano budowniczego Brukseli. Z jego inicjatywy powstały największe budowle stolicy Belgii, odegrał także znaczącą rolę w europejskiej dyplomacji.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Daniel Menschaert odznaczył marszałka Michała Czarskiego Orderem Komandorskimi Leopolda II. Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii przy Ambasadzie Belgii Daniel Menschaert.  Order Komandorski Leopolda II.