Święto Republiki Czeskiej

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie z okazji Święta Narodowego Republiki Czeskiej.
W uroczystości uczestniczyli marszałek Michał Czarski i Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach Josef Byrtus. Licznie przybyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządu, środowisk gospodarczych, organizacji pozarządowych i politycznych. Województwo Śląskie łączy z Krajem Morawsko-Śląskim porozumienie o współpracy, które zakłada wymianę doświadczeń, informacji i realizację przedsięwzięć w takich dziedzinach jak m.in.: rozwój gospodarczy, kultura, sport, turystyka, ochrona środowiska naturalnego oraz transport i komunikacja. Wspólnie realizowane są projekty w ramach inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A oraz projekty dofinansowywane w ramach Wspólnego Funduszu Małych projektów Phare CBC Polska-Czechy. Dotyczą one przede wszystkim komunikacji, w tym budowy dróg i autostrad oraz infrastruktury kolejowej, jak również otwierania turystycznych przejść granicznych.


 


tagi: