Rozwój technologii lotniczych

W dniu 1 września 2006 r. 18 instytucji podpisało umowę o utworzeniu „Śląskiego Klastra Lotniczego”
Wśród sygnatariuszy umowy znajdują się przedsiębiorstwa stowarzyszone w ramach Federacji Firm Lotniczych BIELSKO oraz przedstawiciele świata nauki. Działalność Klastra jako regionalnej organizacji, otwartej na współpracę krajową i międzynarodową, zorientowaną na rozwój i wdrażanie technologii wytwarzania, przetwarzania i wykorzystywania materiałów kompozytowych dla potrzeb przemysłu lotniczego, w istotny sposób przyczyni się do przyspieszenia trwających w naszym regionie procesów restrukturyzacyjnych. Ta inicjatywa wpisuje się także w główne cele i priorytety zawarte w „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” oraz Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013. Patronat nad „Śląskim Klastrem Lotniczym” objął marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski.