W kilka minut przez centrum Katowic

Oddano do użytku odcinek Drogowej Trasy Średnicowej w centrum Katowic
W uroczystości przecięcia wstęgi w tunelu pod rondem Gen. Jerzego Ziętka uczestniczyli: marszałek Janusz Moszyński, minister transportu Jerzy Polaczek oraz prezydent Katowic Piotr Uszok. Oddany do użytku 2,3 km odcinek trasy, wraz z tunelem pod rondem gen. Jerzego Ziętka w centrum Katowic, należał do najtrudniejszych przedsięwzięć inżynieryjnych związanych z budową Drogowej Trasy Średnicowej. Posiada on dwie jezdnie i trzy pasy ruchu dla każdego kierunku. Codziennie przejeżdża tędy około 60 tys. samochodów. Wykonawcy zapewniają, że pokonanie kilku kilometrów aleją Roździeńskiego, przez rondo, a następnie ul. Chorzowska zajmie obecnie kierowcom zaledwie kilka minut. Imponująco prezentuje się około 650 metrowy tunel pod rondem, który wyposażony został najnowocześniejsze osiągnięcia techniki drogowej. System telewizji przemysłowej, składający się z 24 kamer, samodzielnie wykrywa zakłócenia w ruchu i podejmuje odpowiednie procedury. Nad bezpieczeństwem kierowców czuwają ponadto pracownicy centrum utrzymania tunelu. Zamontowano 28 wentylatorów oddymiających, a jezdnię oświetla 510 lamp. Trasę poświęcił Metropolita Katowicki arcybiskup Damian Zimoń, który życzył kierowcom: „Bardzo szerokiej drogi”. DTŚ jest największą inwestycją komunikacyjną, mająca rozwiązać problemy szybkiego transportu wewnątrz śląskiej konurbacji oraz połączenia go z istniejąca siecią drogową. Przebiega przez centrum aglomeracji katowickiej ze wschodu na zachód, łącząc Katowice z Gliwicami. Z całej trasy liczącej 31,3 km, czynny był dotychczas 10-cio km odcinek od Katowic poprzez Chorzów do Rudy Śląskiej Chebzia. Inwestorem budowy DTŚ w imieniu prezydentów sześciu miast: Katowic, Chorzowa, Siemianowic, Rudy Śląskiej, Zabrza i Gliwic jest Marszałek Województwa Śląskiego. Początkowo generalnym wykonawcą katowickiego odcinka był PRInż S.A. Holding Katowice, a od 2005 r. Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Prace wykonano zgodnie z wyznaczonym terminem – w przeciągu 40 miesięcy.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Pierwsi z nowego przejazdu skorzystali obecni na otwarciu rowerzyści   W uroczystości uczestniczył m.in. minister transportu Jerzy Polaczek. Tunel w centrum miasta był długo wyczekiwaną inwestycją w Katowicach.