Jak lepiej poruszać się po regionie?

Powstaje Śląski System Informacji Turystycznej
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Śląska Organizacja Turystyczna rozpoczęły prace nad utworzeniem Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jego założenia zostały przedstawione dzisiaj podczas konferencji prasowej. Realizowany na tę skalę projekt jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed regionem nowoczesny rozwój turystyki oraz coraz silniejsza konkurencja między regionami w tej dziedzinie. Sposobem na przyciągnięcie turystów jest powstający system informacji. Jego filarami będą współpracujące ze sobą punkty informacji turystycznej oraz Regionalny System Cyfrowy. Będzie to dostępna dla każdego baza informacji, wzbogacana i aktualizowana przez poszczególne punkty. W ten sposób turysta wypoczywający np. w Beskidach może na miejscu dostać szczegółowe dane o turystyce w każdej innej części regionu. Inną atrakcją będą specjalne wydawnictwa tematyczne. Już teraz opracowano ich symbolikę kolorystyczną. Kolor żółty oznacza sanktuaria, zielony- turystykę aktywną, niebieski- kulturalną, a czarny – zabytki techniki. System służyć będzie informacjami o bazie wypoczynkowej oraz podniesie jakość usług turystycznych. Osoba pracująca w punkcie ma też za zadanie rozpoznać potrzeby klienta oraz zaproponować dodatkowe atrakcje. Zdaniem członka Zarządu Województwa Śląskiego Mariana Ormańca realizacja tego projektu pozwoli na uruchomienie aktywności gospodarczej w społecznościach lokalnych związanej z rozwojem turystyki. „Planujemy, aby ten system objął każdą gminę. Ostateczny efekt zależy od zaangażowania władz lokalnych” - powiedział Marian Ormaniec. Organizatorzy sieci mają ambitne plany realizacji przedsięwzięcia. W trosce o wysoki poziom usług, każdy z punktów informacyjnych prowadzonych przez samorządy może otrzymać od jednej do czterech gwiazdek. O przyznaniu kategorii zadecyduje m.in. poziom personelu, zakres usług, czy też wyposażenie punktu. Organizowane będą także szkolenia dla informujących, obejmujące zarówno podwyższanie swych umiejętności profesjonalnych, jak i poziom wiedzy o głównych atrakcjach w pozostałych częściach województwa. Zdaniem Tomasza Stemplewskiego, dyrektora Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, te działania w przyszłości zaowocują zwiększeniem ilości turystów oraz wydłużeniem się czasu ich pobytu w regionie. Już w tym roku oznakowane zostaną wszystkie punkty informacji, które będą działać w sieci. W Katowicach powstanie także Regionalne Centrum Informacji. Prezydent Piotr Uszok wyraził gotowość do współpracy przy tworzeniu tej placówki. Podczas konferencji prasowej dyrektor ŚOT, Agnieszka Sikorska zaprezentowała najnowsze wydawnictwo - "Przewodnik Turystyczny Województwa Śląskiego". Obejmuje ono mapę turystyczną oraz przewodnik turystyczny. Zawiera on informacje o atrakcjach, bazie noclegowej, gastronomicznej, turystyce aktywnej, kulturowej oraz uzdrowiskowej. Jego nakład wynosi 20 tys. egzemplarzy. Został przetłumaczony także na język angielski, niemiecki oraz rosyjski. Dodatkowo w nakładzie 10 tys. egzemplarzy ukazała się wersja na płycie CD.
Linki do stron zewnętrznych
Informator Turystyczny Województwa Śląskiego 


tagi: