Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht z wizytą w Pradze

22 marca 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht spotkał się Ministrem Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Peterem Lachnitem
Tematem wizyty roboczej była reforma administracyjna widziana z perspektywy samorządu województwa. W czasie spotkania Marszałek Olbrycht przedstawił zasady wdrażanej obecnie w Polsce nowej polityki regionalnej oraz omówił podstawowe akty prawne regulujące te kwestie. Rząd Czech przygotowuje się aktualnie do wdrożenia polityki regionalnej w powstałych po 1 stycznia 2001 krajach " będących czeskim odpowiednikiem województw. Minister Lachnit z zainteresowaniem wysłuchał informacji na temat polskich doświadczeń. W czasie spotkania omówiono także możliwości współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Krajem Ostrawskim. Związane jest to z planowaną na najbliższy wtorek, tj. 27 marca br. wizytą w Katowicach Hejtmana Ostrawskiego Kraju Evžena Toąenovskyego.