Konferencja na temat szkół specjalnych

Nauczanie i egzaminowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
22 marca 2001 Członek Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Jędrusiński uczestniczył w wojewódzkiej konferencji naukowo-szkoleniowej "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a egzaminy zewnętrzne". Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Śląskiego. Celem konferencji była prezentacja metod egzaminacyjnych dla uczniów przewlekle chorych, dzieci z dysfunkcją wzroku, słuchu, a także dzieci z upośledzeniem umysłowym i porażeniem mózgowym. Działania w tym zakresie prowadzą Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne z całego kraju. Adresatami konferencji byli przede wszystkim pedagodzy ze szkół specjalnych i szkół, w których działają klasy integracyjne oraz psychologowie pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Waldemar Jędrusiński na zakończenie spotkania wyraził przekonanie, iż konferencja przyczyni się do pogłębienia wiedzy i lepszego zrozumienia problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Informacje na temat materiałów pokonferencyjnych można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis, ul. Drozdów 21, Katowice.