Śląska wstęga

Energia – to słowo, z którym region może się kojarzyć w Polsce i na świecie
W oparciu o ideę, która kryje się za tym słowem, firma Grupa Eskadra zamierza budować strategię marketingową w dziedzinie atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej oraz turystycznej Województwa Śląskiego. W kolejnym spotkaniu konsultacyjnym poświęconym promocji regionu, które odbyło się w gmachu Sejmu Śląskiego, uczestniczył wicemarszałek Sławomir Kowalski. „Śląsk to zadowoleni i energiczni ludzie, bogate życie kulturalne oraz gospodarka, która kojarzy się ze stylem życia oraz przedsiębiorczością, zwłaszcza w small biznesie. Jesteśmy energetycznym kręgosłupem Europy, czego potwierdzeniem jest Śląsk widziany z kosmosu. To jarząca się wstęga, a nie czarna dziura” – tak Mateusz Zmyślony z Grupy Eskadra przedstawiał ideę wykorzystania skojarzeń związanych z energią w promocji regionu. Na dowód prawdziwości swych ostatnich słów przedstawił nocne zdjęcie satelitarne Europy z kosmosu, na którym widoczny był pas światła, ciągnący się od południowej Anglii przez kraje Beneluxu i Niemcy po województwo śląskie. Zdaniem twórców projektu strategii słowo „energia” najlepiej przystaje do wizerunku regionu. To nie tylko wytwarzany tutaj prąd, ale także mieszkańcy - zadowoleni i energiczni, którzy kipią pomysłami. Region także promieniuje energią duchową, która wynika z żywego dziedzictwa kultury. Najlepszym przykładem tego jest Jasna Góra. „Nie jesteśmy Bahrajnem lub Dubajem. Musimy mieć swoją markę, gdyż takie regiony najlepiej sobie radzą. Najczęściej tworzy ją wykształcenie mieszkańców oraz sposób spędzania wolnego czasu” - argumentował Zmyślony. Taki scenariusz promocji, służący przyciągnięciu inwestorów do regionu kojarzonego z górnictwem, zastosowano z powodzeniem w Zagłębiu Ruhry oraz Lille. Naszym niewykorzystanym atutem w promocji gospodarczej jest etos pracy, duch przedsiębiorczości oraz wręcz przysłowiowe zamiłowanie do porządku. Jest to najlepsza zachęta dla inwestorów. W opinii autorów strategii najtrudniejsze będzie dotarcie z tym przekazem do jak najszerszych grup odbiorców w Polsce i na świecie, a także przekonanie do niej mieszkańców regionu. Naszym problemem jest bowiem często niewiara w swoje możliwości. Śląsk dysponuje licznymi atutami, które nie w pełni są wykorzystywane w promocji turystycznej. Należą do nich, oprócz Beskidu Śląskiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, m.in.: szlaki zabytków techniki, architektury drewnianej i miejsca pielgrzymkowe. Mankamentem jest stosunkowo słabo rozwinięta baza hotelowa. Przekaz o wyjątkowo atrakcyjnych walorach turystycznych regionu powinien być adresowany do poszczególnych grup docelowych, jak np. turystów zainteresowanych wypoczynkiem weekendowym, zabytkami kultury miejskiej, wypoczynkiem agroturystycznym itp.