Jak uratować Małą Synagogę w Gliwicach?

Marszałek Janusz Moszyński spotkał się z Włodzimierzem Kacem, przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach
Tematem spotkania było przeznaczenie domu przedpogrzebowego, czyli tzw. Małej Synagogi na gliwickim cmentarzu żydowskim. Budynek ten niszczeje i wymaga jak najszybszego zabezpieczenia. Władze samorządowe Gliwic zadeklarowały wsparcie w jego restauracji, lecz stan prawny uniemożliwia pomoc finansową. Należy on do Skarbu Państwa, ale prawnym spadkobiercą jest Gmina Wyznaniowa Żydowska. Pierwszym krokiem w kierunku ratowania tego zabytku musi być przekazanie go miastu przez gminę żydowską. Przewodniczący Włodzimierz Kac potwierdził, że gmina dokona tego w najbliższych dniach i poinformował, że gmina pragnie, aby w przyszłości mieściło się w nim muzeum Żydów górnośląskich. Marszałek Janusz Moszyński wsparł tę ideę, zaznaczając, że zbyt wcześnie jeszcze na określenie jego statusu organizacyjnego. W rozmowach uczestniczył Jarosław Banyś, prezes Fundacji OR Chaim, której celem jest ratowanie cmentarzy żydowskich.