Umowa z PKP S.A. zawarta

Województwo Śląskie przeznaczy 10 392 396 zł na dofinansowanie regionalnych linii kolejowych w pierwszym półroczu
26 marca 2001 Województwo Śląskie zawarło umowę z PKP S.A. na dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych. Łączna kwota dotacji wynosi 10 392 396 zł. Umowa obejmuje pierwsze półrocze bieżącego roku. Dotowane będą regionalne przewozy kolejowe (9 353 156 zł) oraz zakup taboru (1 039 240 zł). "Kwota dofinansowania jest wprawdzie niewielka, jednak podpisanie tej umowy stanowi przełom dając samorządowi województwa poważne narzędzie pozwalające wpływać na komunikację regionalną" " stwierdził Marszałek Olbrycht podczas zaimprowizowanej konferencji prasowej. Dotacja do kolejowych przewozów regionalnych stanowi kolejny krok w kierunku integracji systemu komunikacyjnego w województwie.