Wznowiono remont nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego

Prace remontowe w budynku przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach zostaną zakończone w ciągu czterech miesięcy
Zakończone zostały negocjacje z wykonawcą Konsorcjum "Budox-awbud" w sprawie wznowienia prac remontowych w budynku biurowym przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach W dniu 13.03.2007r. podpisane zostało porozumienie, na mocy którego w dniu 26.03. rozpoczęta została procedura przekazania obiektu wykonawcy. Prace zostaną wznowione 2 kwietnia br. Zakończenie robót na obiekcie podstawowym przewidywane jest w ciągu czterech miesięcy. Wtedy też część wydziałów Urzędu Marszałkowskiego przeniesie się do nowej siedziby. Budowa garaży potrwa pięć 5 miesięcy. Porozumienie ustala ponadto zasady przekazywania Urzędowi Marszałkowskiemu do zagospodarowania poszczególnych kondygnacji, bądź ich fragmentów, na których roboty zostały zakończone.