Opublikowano Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego przyjęta przez radnych Sejmiku Województwa 25 września 2000 została wydana drukiem
Wydanie książkowe pozwoli na lepszą prezentację dokumentu. Zostanie ono przekazane wszystkim osobom i instytucjom zainteresowanym realizacją strategii regionalnej.