Z samorządowcami o współpracy przy wykorzystaniu środków unijnych

Marszałek Janusz Moszyński spotkał się z Zarządem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz prezydentami głównych miast subregionów.
Tematem rozmów były realizowane oraz wypracowywane przez Zarząd Województwa Śląskiego procedury związane z podziałem pieniędzy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. „Od wielu miesięcy pracujemy nad procedurami, podręcznikami, publikując informacje, zasięgając opinii oraz organizując konsultacje społeczne, by odbyło się to w sposób jawny i zrozumiały”, tak marszałek Janusz Moszyński przedstawił ideę, która jest realizowania przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego w regionie. Podczas spotkania marszałek odniósł się do pytań samorządowców związanych z wyborem pięciu projektów, które oczekują na dofinansowanie w ramach dodatkowej kwoty 142,5 mln euro jakie pozyskało województwo. W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko utworzony został Priorytet XVII Konkurencyjność regionów, którego celem jest wsparcie województw, które w wyniku podziału środków w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych otrzymały najmniej środków finansowych na jednego mieszkańca (per capita), tj. łódzkie, wielkopolskie, śląskie i małopolskie. Działając pod presją czasu w lutym b.r. zmobilizowano samorządy do nadesłania projektów do dofinansowania. „Jako jedyne województwo rozesłaliśmy zapytanie do miast powyżej 50 tys. mieszkańców. Część innych województw dało projekty urzędów marszałkowskich. Chcieliśmy szybko utworzyć i zrealizować procedury. Dostaliśmy ok. 40 projektów, zdecydowana większość to inwestycje drogowe”, tłumaczył marszałek. Podczas dyskusji podkreślano konieczność ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi przy wdrażaniu i realizacji RPO. Już wkrótce zostaną zorganizowane spotkania z samorządami w ramach subregionów, podczas których będą omawiane zasady konkursów na pozyskanie środków unijnych. Gminy zrzeszone w Śląskim Związku Gmin i Powiatów otrzymają do konsultacji materiały dotyczące procedur oraz wytyczne do Podręcznika wdrażania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.