Obradował Sejmik

Zobowiązano Skarbnika Województwa do złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Podczas VI sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni podjęli uchwałę w sprawie powiadomienia Skarbnika Województwa Śląskiego Elżbietę Stolorz-Krzisz o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. Z porządku obrad wycofano punkt o zmianie w składzie Zarządu Województwa Śląskiego. Kolejna, sesja absolutoryjna odbędzie się 18 kwietnia b.r.