198 zadań po ocenie formalnej w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

 graf. UMWS graf. UMWS
16 maja zakończył się etap zgłaszania zadań w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

W tym roku mieszkańcy województwa śląskiego zgłosili 203 propozycje zadań na łączną kwotę ponad 56 mln zł. Najwięcej zadań wpłynęło w ramach puli EKO (48 zgłoszeń). W puli REGIO najwięcej zadań zgłoszono w podregionie 4 obejmującym powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice (31 zgłoszeń).

Pozytywny wynik weryfikacji formalnej uzyskało 198 zgłoszonych zadań, trzy zostały ocenione negatywnie, a dwa zadania zostały wycofane przez wnioskodawców.

Lista zadań, które spełniły wymogi formalne, dostępna jest na stronie bo.slaskie.pl. Wykaz został także wywieszony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w jego biurach zamiejscowych.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego, jeśli do zgłoszonego zadania nie został dołączony oryginał listy poparcia z podpisami mieszkańców województwa, koniecznie trzeba go dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego do 2 lipca br. Do tego czasu trzeba również uzupełnić podpis na wniosku, jeśli wniosek został złożony wyłącznie za pośrednictwem generatora w aplikacji eBO, a także dostarczyć oryginał zgody władającego obiektem/terenem, jeśli podano szczegółową lokalizację zadania.

Kolejnym etapem będzie weryfikacja prawno-techniczna. Lista zadań dopuszczonych do głosowania oraz lista zadań niedopuszczonych (wraz z uzasadnieniem) opublikowana zostanie do 16 lipca 2021 r.

Załączniki
Wykaz zadań zgłoszonych w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które spełniły wymogi formalne [PDF 551,9kB]