Jak zmobilizować region do EURO 2012

Stała Konferencja Współpracy debatowała na temat przygotowania regionu do organizacji rozgrywek EURO 2012
Głównym punktem spotkania grupy opiniującej najważniejsze działania zarówno Samorządu Województwa, jak i administracji rządowej było przygotowanie Województwa do EURO 2012. Podczas rozmów Marszałek Województwa Śląskiego, prezydenci Katowic – Piotr Uszok oraz Chorzowa Marek Kopel przedstawili stan realizacji inwestycji podnoszących atrakcyjność miast dla organizacji rozgrywek. Jacek Stumpf – dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i Koordynator Sztabu Organizacyjnego EURO 2012 mówił o włączeniu się w prace grup roboczych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które mają stworzyć listę rankingową tych projektów, które są istotne dla organizacji EURO 2012. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwają przygotowania do przedstawienia listy propozycji z regionu. Podczas spotkania Marszałek Janusz Moszyński akcentował, że organizując Mistrzostwa Polska może liczyć tylko na własne zasoby finansowe. „Polska z tytułu organizacji EURO 2012 nie dostanie z Unii Europejskiej ani jednego euro. Musimy tutaj liczyć na własne siły i aktywność”, stwierdził. Mówiąc o modernizacji Stadionu zwrócił uwagę, że jest to inwestycja wychodząca poza perspektywę mistrzostw. Poinformował także, iż w najbliższym czasie rozpoczną się rozmowy z firmami, które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie Zarządu Województwa do inwestowania na Stadionie Śląskim w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dla Marka Szczerbowskiego - Dyrektora Stadionu Śląskiego wybór obiektu na rozgrywki jest tylko kwestią czasu. Powstaje bowiem spółka z udziałem UEFA mająca na celu organizację mistrzostw. Ona zadecyduje o wyborze obiektów sportowych. Jego zdaniem atutem Stadionu Śląskiego jest największa w Polsce liczba miejsc oraz doświadczenie w organizacji dużych imprez masowych. W najbliższych dniach zostanie oddane do użytku nowoczesne zaplecze. Na realizację czeka jeszcze zadaszenie, co jest jednym z głównych wymogów stawianych przez UEFA przy organizacji tego typu rozgrywek. Duże znaczenie ma także wysoki stopień bezpieczeństwa na Stadionie. Zdaniem Marka Szczerbowskiego ten typ konstrukcji umożliwia bezpieczniejszą i szybszą ewakuację kibiców niż w przypadku budowanych obiektów o wysokich i stromych trybunach. Stała Konferencja Współpracy w Województwie Śląskim jest to forum wymiany informacji oraz ustalania wspólnego stanowiska przez samorządy, środowiska naukowe i gospodarcze wobec najważniejszych dla regionów dokumentów. Przewodniczy jej Wojewoda Śląski, a funkcję zastępcy pełni Marszałek Województwa Śląskiego.